Dagens Bild - 22  mars 2013

Bild: Josefine Thunborg

Här syns resultatet av onsdagens håvande av alger på Klädesholmen. Kiselalger och pansarflagellater dominerar. Det fanns även gott om små kräftdjur i vattnet. Mer bilder finns på bloggen.

  Here is the result of Wednesday collecting of algae on Klädesholmen. Diatoms and dinoflagellates dominate. There were also plenty of small crustaceans in the water. More pictures are available on the blog.